Ελληνικά
View & Download

Στην καρδιά της Μακεδονίας, θα βρείτε συγκεντρωμένα τα καλύτερα της Ελλάδας και της Μεσογείου. Από το βουνό των Θεών μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς, η φύση είναι συγκλονιστική, η ιστορία είναι παντού -όλα είναι κοντά, προσιτά και αυθεντικά, ζεστά και ανθρώπινα. 

Deutsch
View & Download

Im Herzen von Makedonien findet man die besten Sehenswürdigkeiten Griechenlands und des gesamten Mittelmeeres. Vom Berg der Götter bis zum Garten der Mutter Gottes, ist die Natur überwältigend, die Geschichte überall präsent -alles ist nah, zugänglich und authentisch, warmherzig und menschlich.

Pусский
View & Download

В сердце Македонии вы найдете всю квинтэссенцию Греции и Средиземноморья. От горы Богов до земного удела Богородицы, красота природы впечатляет, памятники истории повсюду – и все рядом, доступно и аутентично, тепло и радушно.

Ιtaliano
View & Download

Il cuore della Macedonia è un concentrato delle cose migliori che offrono la Grecia ed il Mediterraneo. Dalla montagna degli dei al giardino\ della Madonna, la natura è sconvolgente, la storia fa capolino dappertutto – tutto è vicino, accessibile e genuino, cordiale e umano.

Magyar
View & Download

Makedónia szívében Görögország és a Földközitenger legszebb részeit találják összegyűjtve. Az istenek hegyétől Szűz Mária kertjéig a természet megdöbbentően csodálatos, a történelem jelenléte mindenütt érezhető, minden közel van, elérhető, autentikus, meleg és emberséges.